logo polacywniemczech

Wyświetlenie artykułów z etykietą: zasiłek dla bezrobotnych

Do świadczenia tego mają prawo ci bezrobotni, którzy w okresie ostatnich 3 lat przepracowali w Niemczech przynajmniej 12 miesięcy oraz w tym czasie podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu. Do czasu zatrudnienia wliczane są także: służba wojskowa i służba zastępcza, okresy pobierania zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz okres wychowywania dziecka do 3 roku życia. Ważne, że tylko ten otrzyma pełne świadczenia, kto stracił pracę nie z własnej winy i niezwłocznie zgłosił się w miejscowym urzędzie pracy (Agentur fuer Arbeit).
Jak długo otrzymuje się to świadczenie zależy od wieku wnioskodawcy oraz długości zatrudnienia.

Bezrobotni poniżej 45 roku życia otrzymają ALG I przez 6 miesięcy jeśli pracowali minimum 12 miesięcy (bez przerw w zatrudnieniu). Kto pracował dłużej otrzymuje więcej: przy okresie zatrudnienia ponad 16 miesięcy - ALG I przez 8 miesięcy, przy 20 miesiącach pracy - 10 miesięcy ALG I, a przy 24 miesiącach zatrudnienia - 12 miesięcy ALG I. Najdłuższy z możliwych okresów otrzymywania zasiłku wynosi 32 miesiące i przysługuje bezrobotnym powyżej 57 roku życia. którzy w ostatnich 7 latach pracowali przez przynajmniej 64 miesiące.
Wysokość ALG I określona jest na 60 % ostatniego dochodu miesięcznego netto. Kto posiada dziecko, otrzyma nawet 67 %. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne opłaca urząd pracy.

Aby jednak otrzymywać regularnie ALG I należy wykazać się inicjatywą w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Czasem może urząd pracy wymagać nawet pisemnych poświadczeń owych starań. Kto po 3 miesiącach nie znajdzie nowej pracy może zlecić poszukiwania prywatnemu pośrednikowi a koszty jego pośrednictwa pokryje urząd pracy. Podczas pobierania ALG I należy nieustannie "być do dyspozycji dla rynku pracy". Znaczy to tyle, że osoba taka musi być  w dni robocze uchwytna przynajmniej telefonicznie a urlop od tego obowiązku wynosi w tym czasie 3 tygodnie. Urlop ten musi być wcześniej zgłoszony, gdyż w przeciwnym razie wstrzymuje się wypłacanie świadczeń i/lub żąda ich zwrotu za czas nieprawnego urlopu.
Brak współpracy ze strony otrzymującego ALG I i nie wypełnianie poleceń urzędu pracy wiąże się z ostrymi karami. Kto nie stara się o nową pracę nie otrzyma ALG I przez dwa tygodnie. Kto nie zgłosi się do urzędu traci 1 tydzień świadczeń. Jeśli bezrobotny sam sprowokował niemożność kontaktu z nim przez dłużej niż 21 dni, wygasa prawo do ALG I całkowicie.
W przypadku pobierania ALG I bezrobotny musi przyjąć każdą posadę, nawet jeśli nie odpowiada ona zdobytemu wykształceniu. Jedyny wyjątek występuje wtedy, gdy wynagrodzenie wynosi o 30 % mniej niż ustalony taryfowo dochód w danym zawodzie.

Do ALG I można dorobić, ale jedynie w wymiarze mniejszym niż 15 godzin tygodniowo. Kto prowadzi działalność lub pracuje w firmie rodzinnej może pracować do 18 godzin/tydzień. Wszystkie te drobne prace muszą być zgłoszone w urzędzie pracy.
Niezależnie od wysokości tego dochodu w kieszeni pobierającego ALG może pozostać maksymalnie 165,- EUR. Zarobek przewyższający tę kwotę będzie podstawą do pomniejszenia o tę kwotę świadczeń ALG I.

Dział: Zasiłki

Zgodnie z reformą zwanę Hartz IV wprowadzoną w życie 01.01.2005 wszyscy, którzy nie mogą zapewnić sobie minimum socjalnego ze środków własnych, pracy lub innych świadczeń ubezpieczeniowych lub socjalnych, otrzymują nowe świadczenia socjalne zwane Arbeitslosengeld II.Bezrobotni zdolni czysto teoretycznie do pracy w wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie ale bez źródła stałego dochodu mają prawo do świadczeń nazywanych Arbeitslosengeld II/Sozialgeld (ALG II – w skrócie). Bezrobotni niezdolni do pracy przez przynajmniej 3 godziny dziennie jeśli mieszkają przynajmniej z jednym uprawnionym do otrzymywania ALGII otrzymają tzw. Sozialgeld, a w przeciwnym razie Sozialhilfe. Dzieci otrzymają Kindergeld. Wychowujący dzieci do 12. miesiąca życia mogą otrzymać dodatkowo Elterngeld. Studenci mają prawo do świadczeń dla studentów nazywanych w skrócie BAföG.  Uczniowie zawodu (tzw. Auszubildende) mogą starać się o Berufsaubildungsbeihilfe (BAB). Ci zaś, którzy pracują, ale nie zarabiają wiele ponad poziom pomocy socjalnej ALG II mogą sprawdzić, czy nie przysługiwałby im Wohngeld (dodatek mieszkaniowy).

Jeśli małżonek lub rodzic posiadający niemieckie obywatelstwo zameldowany jest oficjalnie na terenie Niemiec, to według prawa niemieckiego jego „nie-niemiecki” małżonek i dzieci mają prawo do uzyskania wizy pobytowej według zasady zezwalającej na wspólne prowadzenie rodziny. Nie ma tu żadnej różnicy od kiedy „niemiecki” małżonek lub rodzic jest zameldowany na terenie Niemiec. Wizy takiej udziela się zazwyczaj na okres od jednego roku do kilku lat. Należy jednak wziąć pod uwagę, że osoby takie nie mają prawa do otrzymania Arbeitslosengeld II przez pierwsze trzy miesiące po osiedleniu się w Niemczech. W przypadku odmowy udzielenia tego świadczenia należy w tym samym urzędzie złożyć pisemnie oficjalny wniosek o tzw. Sozialgeld na okres przejściowy do minięcia trzymiesięcznego okresu po osiedleniu.
 
 
  • Wysokość świadczeń ALG II/Sozialgeld
Stawka podstawowa (dla samotnych i samotnie wychowujących dzieci oraz dla wnioskodawcy, którego małżonek jest niepełnoletni) wynosi od 01.stycznia 2011 - 364,- €. Małżonkowie otrzymują po 328,- €.

Dzieci do ukończenia 6. roku życia otrzymuję 213,- €. Od ukończenia od 6. do 13. roku życia - 242,- €. Od 14 lat aż do pełnoletności - o ile nie ukończyły 25 lat i mieszkają z rodzicami - przysługuje im 275,- €. 

Do wszystkich wyżej wymienionych kwot dochodzą koszty mieszkania, które również pokrywa jednostka wypłacająca ALG II. Nie wszystkie jednak mieszkania są finansowane przez ALG II. O tym, czy czynsz i wszystkie pozostałe koszty mieszkania są „odpowiednie” do liczby członków rodziny i granic ustalonych przez miejscowe władze rozstrzyga zawsze jednostka wypłacająca świadczenia.

Druki wniosków o ALG II znajdziesz w dziale "Druki" w górnym menu.


  • Możliwości "dorobienia" i drobnej pracy (np. Minijob)
W przypadku podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej jest się ustawowo zobowiązanym do zgłoszenia tego faktu i wysokości zarobków w jednostce wypłacającej ALG II, Sozialgeld. Zarobki te zostają wliczone jako dochód własny przez co pomniejszany są świadczenia socjalne o te właśnie kwoty.

W efekcie końcowym powinno jednak zostać w portfelu dorabiającego nieco więcej niż w przypadku, gdyby nie pracował w ogóle. Kształtuje się to następująco.

- przy przychodzie w wysokości 100,- € - po rozrachunku 100,-  pozostaje w kieszeni,
- przy przychodzie w wysokości 200,- € - po rozrachunku 120,-  pozostaje w kieszeni,
- przy przychodzie w wysokości 400,- € - po rozrachunku 160,-  pozostaje w kieszeni,
- przy przychodzie w wysokości 800,- € - po rozrachunku 240,-  pozostaje w kieszeni,
- przy przychodzie w wysokości 1500,- € - po rozrachunku 330,-  pozostaje w kieszeni,

Górne granice wynoszą: dla rodziny bez dziecka – 1 200,- €, dla rodziny z przynajmniej jednym dzieckiem – 1 500,- €.
 
O ile dokładnie pomniejszy się Twoj zasiłek ALG II w przypadku podjęcia pracy zarobkowej obliczysz na stronie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych - kliknij tutaj.
 
  • Majątek
W przypadku pobierania ALG II jest się ustawowo zobowiązanym do podania wysokości swojego majątku czy to zostawionego w Polsce czy to zabranego ze sobą. Ponieważ ALG II przysługuje tym, którzy z własnych środków nie są w stanie się utrzymać, powinien również majątek zostać wykorzystany na utrzymanie własne i rodziny i o tyle pomniejszone też powinny zostać świadczenia ALG II. Jednak również i w tym przypadku ustawodawca niemiecki przewidział kwoty majątku wolne od wliczenia jako majątek własny. 

Każdy pełnoletni i jego partner ma prawo do zachowania majątku w wysokości 150,- € za każdy ukończony rok życia najmniej jednak 3 100,- € a najwięcej 9 750,- €. Każdy niepełnoletni ma prawo do pozostawienia sobie majątku w wysokości 3 100,- €. 

Decyzja wydawana jest wyłącznie na wniosek i z reguły na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu należy ponownie złożyć wniosek o kontynuowanie pobierania świadczeń na kolejne 6 miesięcy. Zobacz w dziale "Druki" w górnym menu.

  • Sozialgeld
Bezrobotni niezdolni do podjęcia pracy (z powodu wieku, np. dzieci, czy niepełnosprawności) mieszkający w jednym gospodarstwie domowym z pobierającym ALG II otrzymają Sozialgeld.
Dział: Zasiłki

Od 01. stycznia 2015 rosną stawki niemieckiego zasiłku socjalnego tzw. Hartz IV lub Arbeitslosengeld II. Teraz kształtować się one będą następująco:

Dział: Zasiłki

Bądź na bieżąco!

Subskrybuj nasz Newsletter!Joomla Extensions powered by Joobi